Je kan al voor de basisoptie STEM kiezen vanaf de eerste graad. In de tweede en de derde graag kies je voor een echte STEM-richting die draait rond technologie, techniek, wetenschap of wiskunde. En zelfs in het hoger onderwijs kan je nog kiezen voor STEM! 

Er zijn drie soorten STEM-opleidingen

  • STEM: studierichtingen waarin het accent duidelijk op wiskunde, exacte wetenschappen, techniek of ICT ligt en waarvan het de bedoeling is dat afgestudeerden een wetenschappelijke en/of technisch georiënteerde job kunnen uitoefenen.
  • Lichte STEM: in het programma van deze richtingen zijn er duidelijke STEM-componenten,
    maar deze overheersen minder dan bij de echte STEM-richtingen.
  • Zorg STEM: studierichtingen waarvan de finaliteit in de eerste plaats gericht is op het verzorgen van mens of dier, maar die ook een behoorlijk aantal STEM-vakken inhouden (soms meer in bepaalde jaren dan in andere). De meeste afgestudeerden uit deze richtingen komen in de zorgsector terecht.