Zoek om te beginnen een veilige plaats op - zeker niet onder een boom! Bomen trekken bliksem aan.

Als je geen veilige plek vindt, ga dan snel op je hurken zitten. Leg je armen rond je knieën, hou je hoofd omlaag en vermijd zo veel mogelijk contact met de grond.

Wil je weten waar bliksem vandaan komt? Klik dan door naar dit artikel! 

Beschermen tegen bliksem